Privacy Policy

Back Art Privacy Verklaring

Hier vindt u de privacy verklaring van Back Art. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Back Art. 

Inleiding

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. 

U leest op dit moment de privacy verklaring van Backart.nl. Back Art is een Kunstschilders eenmanszaak gedreven door Bas Rake. Er zijn situaties waarin uw gegevens door Backart verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Back Art, neem dan gerust contact op! bas@backart.nl


Doel gegevens 
 

Persoonsgegevens worden door Back Art altijd met een doel verzameld. Dit wordt hieronder toegelicht.  

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Backart. In dit geval wordt u alleen gevraagd om de benodigde gegevens om u onze service aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u te bellen of mailen indien noodzakelijk om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of om goederen en/of diensten bij u af te leveren.  


Ontvangers 

Back Art verzendt geen nieuwsbrieven, hier zal uw mailadres dan ook niet voor gebruikt worden. De mail van Backart wordt net als de website door Mijn domein gehost. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van een SSL certificaat ofwel van een beveiligde verbinding. De website en back-ups van de website worden gehost door Mijn domein. Gegevens die jij achterlaat op de website van Back Art zijn op de servers van Mijn domein opgeslagen. Take-off gebruikt geen cookies of dergelijke technieken.  

Opslag periode 

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Back Art, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren 

Contact opnemen  

Op het moment dat u contact opneemt met Backart via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de server. Die mails worden tot maximaal twee jaar na het laatste contact bewaard.  

Beveiliging 

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Back Art of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Back Art. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

Backart.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact via bas@backart.nl. 


Uw rechten
 

Recht op inzage  

U heeft het recht om ten alle tijde uw gegevens op te vragen die bij Back Art vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Back Art. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. 

Recht op rectificatie  

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Back Art.  

 

Recht op wissen van gegevens 

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Back Art vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.  

 

Recht op overdracht  

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Back Art opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Back Art al uw gegevens over te dragen aan de andere partij. 

 

Recht op het indienen van een klacht  

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Backart niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via deze link. 


Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 
 

Wilt u niet dat Back Art uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via bas@backart.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, idbewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren, deze termijn zal nooit langer dan vier weken bedragen.  

 

Plichten  

Back Art verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw adres is bijvoorbeeld nodig om goederen af te kunnen leveren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Back Art de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Back Art met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd. 

Back Art behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Allez-i dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Back Art te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via bas@backart.nl